ANDIMIZ OKUNACAK MI? Okullarda Andımız geri geldi mi?

“Andımız,” Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ta ilkokul öğrencilerinin her gün ders başlamadan önce söylediği bir yemindi. Ancak 2013 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu uygulama sonlandırıldı. Daha sonra, 2018’de Danıştay 8. Daire, Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğini iptal ederek okullarda Öğrenci Andı’nın okunmasını yasaklayan karara karşı çıktı. Ancak Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, bu kararı iptal ederek okullarda Öğrenci Andı’nın okunmasına son verildi. Yeniden gündeme gelen ANDIMIZ OKUNACAK MI? Okullarda Andımız geri geldi mi? Sorularına yanıt aranıyor.

ANDIMIZ OKUNACAK MI?

Türkiye’de “Öğrenci Andı” olarak bilinen uygulamanın kaldırılması bir dizi nedenle gerçekleşti. Öğrenci Andı, içeriğinde yer alan “Türk’üm, doğruyum, çalışkanım” ifadeleriyle ulusal bir kimlik oluşturma amacı taşıyordu. Ancak bu ifadeler, bazı kesimler tarafından milliyetçi ve laiklik ilkesine aykırı bulunarak eleştirildi. Laiklik ilkesine göre, devletin dini ve milliyeti olmamalıdır ve bu tür ifadelerin özellikle eğitim kurumlarında kullanılması tartışmalıydı.

Türkiye’nin toplumsal yapısında farklı etnik, kültürel ve dini gruplar bulunmaktadır. Öğrenci Andı, ulusal bir kimliği öne çıkaran bir yapısı olduğu için bu farklı gruplar arasında bir bütün oluşturmak yerine ayrıştırıcı bir etki yaratabilirdi. Bu nedenle, farklı kimliklere ve inançlara sahip öğrencilerin daha kapsayıcı bir ortamda eğitim almaları için bu uygulama kaldırıldı.

OKULLARDA ANDIMIZ GERİ GELDİ Mİ?

Öğrenci Andı, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılığı vurgulayan bir içerik taşıyordu. Ancak bu vurgu, zaman içinde siyasi tartışmaların merkezine oturdu ve Atatürk ilke ve inkılaplarına farklı yorumlar getirildi. Bu nedenle, öğrencilere siyasi bir bağlılık dayatması olarak algılandı ve bu tür tartışmaların önüne geçmek amacıyla kaldırıldı.

Öğrenci Andı olarak bilinen ‘Andımız’ 2013’ten beri okullarda okunmamaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir